Tag Archive obez hastalıkları

Obezite Hangi Hastalıklara Neden Olur?

Obezite Hangi Hastalıklara Neden Olur?

Obezite kişinin sağlığını olumsuz yönde etkileyerek, bir çok hastalığa neden olabilmektedir. Kişinin bilinçlenmesi, doğru bir tedavi programı uygulaması bu hastalıklardan mümkün oldukça daha az zarar görmesini sağlar. Obezitenin sebep olduğu başlıca hastalıklara örnek olarak; Koroner arter hastalığı; tip 2 diyabet, kanser, yüksek tansiyon, gut, uyku apnesi, eklem problemleri, karaciğer yağlanması, safra kesesi hastalıkları, depresyon ve insülin direnci gibi hastalıklar gösterilebilir. 

Tip 2 Diyabet Aşırı kilo ve hareketsizliğin temel sebep olduğu tip 2 diyabet hastalığı, vücudun yeterli insülini üretememesinden kaynaklı kan şekerinin yükselmesi olarak tanımlanabilir. Erken ölüm riski, felç, körlük, böbrek hastalıkları en belirgin sonuçlarıdır. 

İnsülin Direnci Kan şekeri normal olduğu halde, insülinin fazladan salgılanması olarak bilinen insülin direnci obezite hastalarında çok sık görülen bir rahatsızlıktır. İnsülin direnci olan kişiler hormonal bozukluk sebebiyle kilo vermekte zorlanırlar. Özellikle yağların bel ve karın bölgesinde toplandığı “abdominal obezite” türünde insülin direnci görülme oranı daha yüksektir. Doktor kontrolü altında kilo verildiği takdirde insülin direnci ortadan kalkacaktır. 

Koroner Arter Hastalığı Damarların tıkanması ve kalbe yeterli miktarda oksijen gitmemesiyle oluşan koroner arter hastalığına yakalanma riski, vücut kile endeksi arttıkça yükselmektedir. Ani ölüm riski taşıyan bu hastalık kalp yetmezliği ve kalp krizine neden olmaktadır. 

Yüksek Tansiyon Kan basıncının artması olarak bilinen yüksek tansiyon, çeşitli kalp ve damar hastalıklarına neden olabilen tehlikeli ancak kilo verilmesiyle geçebilecek bir hastalıktır. 

Ostreoartrit Fazla kiloların eklemlere ekstra basınç yapmasıyla, eklemlerde görülen aşınma ve kireçlenme olarak bilinen ostreoartit hastalığının semptomları, kişinin kilo vermesi ve eklemlere binen yükün hafiflemesiyle azalabilmektedir. 

Uyku Apnesi Uyku apnesi fazla kiloyla bağıntılı solunum yolu hastalıklarından biridir. Bu hastalığa sahip olan kişilerde aşırı horlama ve uyku esnasında nefes alamama gibi problemler görülür. Kalp krizi ve ani ölümlere sebep olabilir. 

Kanser Obezite ve kanser arasındaki ilişki üzerine çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Şimdiye kadar yapılan araştırmalar sonucunda Obezitenin; yutak kanseri, pankreas kanseri, kolon kanseri, menapoz sonrası dönemde göğüs kanseri, safra kesesi kanseri, böbrek kanseri vb. kanser türlerinin oluşmasını sağladığı; neden olduğu veya tetikleyici olduğu saptanmıştır. 

Kişinin ruhsal ve fiziksel sağlığını bozan obezite hastalığının sebep olduğu ve tetiklediği hastalıklar elbette bu kadar değil. Peki obezite başka hangi hastalıklara neden olur Hormon bozukluklarından kaynaklı aşırı kıllanma, astım, adet dönemi düzensizlikleri, anoreksiya gibi hastalıklara da neden olduğu bilinen obezite ciddi sonuçları olan bir rahatsızlıktır ve kesinlikle ihmal edilmemelidir. 

Obezite Nasıl Hesaplanır?
Obezite Nasıl Hesaplanır?

Obezite Nasıl Hesaplanır?

Obezite hesaplama ile ilgili kullanılan farklı yöntemler vardır. Bunlardan en yaygın olarak kullanılan yöntem Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kullanılan Vücut Kitle İndeksi (VKİ)  diğer bir deyişle Beden Kitle İndeksi (BKİ) olarak bilinen yöntemdir. Ancak son dönemlerde kilonun dağılımının hastalıklara olan etkisinin daha çok araştırılmasıyla birlikte bel çevresi ölçümüne göre de obezite hesaplanabilmektedir. Bu yöntemin ön plana çıkmasının temelinde özellikle karın ve bel çevresinde toplanan yağların tip 2 diyabet, yüksek tansiyon ve kalp damar hastalıkları risklerini arttırdığının gözlenmesidir.

  • Vücut Kitle İndeksi Bu hesaplamada kişinin kilosu için kg, boyu için m birimleri kullanılır. Kişinin kg cinsinden vücut ağırlığının, boyunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesap yapılır. Çıkan sayı değerine göre kişinin zayıf mı, normal mi, kilolu mu obez mi olduğu standart değerlere göre saptanır. Uluslararası sınıflandırmaya göre, hesaplama işleminden çıkan sonuç 18,50 değerinden küçükse kişi zayıftır, 18,50 ile 24,99 arasındaysa kişi normal kilodadır, 25 ve 29,99 arasındaysa fazla kiloludur, 30 ve üzerindeyse obezdir. 
  • Bel Çevresi Ölçümleri Bu ölçümde VKİ değerlerinden ve bel çevresi genişliğinden yararlanılır. 

VKİ 25’in üzerinde 30’un altında olan erkeklerin bel çevreleri 94 ve 101 cm arasındaysa obezite riskleri fazladır ve uyarı sınırında bulunurlar. VKİ 30 ve üzerindeyse ve bel ölçüleri 102 cm’den fazlaysa yüksek risk grubunda değerlendirilirler. 

VKİ 25’in üzerinde 30’un altında olan kadınların bel çevreleri 80-87 cm arasındaysa arasındaysa obezite riskleri fazladır ve uyarı sınırında bulunurlar. VKİ 30 ve üzerindeyse ve bel ölçüleri 88 cm ve üzerindeyse yüksek risk grubunda değerlendirilirler.

Kaynak: safahastanesi.com.tr

Tags, ,