TODEV Hakkında

Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı

Otistik çocuk sahibi anne babaların, sorunlarına çözüm bulabilmek ve seslerini duyurabilmek amacı ile 1991 yılında kurdukları Otizme Sevgiyle Bilinçli Hizmet Derneği; çalışmalarını 6 yıl süre ile bu çatı altında sürdürmüş ve daha kapsamlı-yaygın bir çalışma yapılması ihtiyacının doğması üzerine yapı değişikliğine gidilerek, 1997 yılında TODEV kurulmuştur.

  • Otizmin ülke çapında tanınmasını sağlamak, kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek
  • Ülkemizde otistik çocukların olmaması, sağlıklı insanların yetişmesi için doğum öncesi gerekli araştırmaların yapılmasını sağlamak
  • Doğum sonrası tanı, tedavi, eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini gerçekleştirmek
  • Otistik çocuklann eğitilmeleri, desteklenmeleri ve korunmaları için gerekli kuruluşları oluşturmak
  • Otizm konusunda yapılan yurtiçi ve yurtdışı çalışmaları izleyip, elde edilen bilgileri otistik çocuk aileleri ile paylaşmak, yenilikleri otistik çocuklar için hayata geçirmek amaçlan ile kurulan TODEV çalışmalarını amaçları doğrultusunda sürdürmektedir.

TODEV Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ile işbirliği yaparak, öncelikle bu alanda çalışan eğitimcileri, öğrencileri ve aileleri eğitmek amacıyla, İstanbul Otizm Eğitim Günleri adı altında bir etkinlik başlatmıştır. Ülke çapında otizm konusunda çok önemli çalışmalara imza atmış değerli biliminsanlarmın konuşmacı olarak katılımlarıyla 2008′de üçüncüsü gerçekleştirilen etkinlik gelenekselleşerek iki yılda bir gerçekleştirilmeye devam edecektir.

TODEV Rehabilitasyon ve Terapi Merkezi’nde görev yapan eğitimciler, alandaki yenilikleri takip etmek ve kendilerini geliştirmek amacıyla hizmetiçi eğitimler, kongre, konferans, seminerlere katılmakta; bu bilgi ve deneyimlerini ailelerimiz, çocuklarımızla paylaşmaktadır. Ekip, kendi içinde düzenli toplantılarla vaka tartışmalarında bulunup, çözüm yolları üretir, gerekirse alanlarında uzman kişilerden süpervizyon alır.
Aile tanı alıp eğitim almak üzere kuruma başvurduğunda, öncelikle anamnez alınır. Yine aile ile uygulanan bir ölçekle çocuğun gelişim basamaklarının hangi seviyede olduğu tespit edilir. Çocuğun performansı da alınarak bu bilgilerin ışığında hazırlanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı ile çocuğun ihtiyacı olan eğitim planlanmış olur. Program belli periyotlarda bir komisyon tarafından gözden geçirilerek, ulaşılmak istenen hedeflerin ne düzeyde gerçekleştiği belirlenir. Aileler istekleri doğrultusunda kurumumuzdan psikolojik destek ve danışmanlık hizmeti alabilirler. Dönem dönem düzenlenen aile paylaşım grupları ile yaşadıkları sorunların sadece kendilerine ait olmadıklarını görüp, deneyimlerini paylaşarak, uzman gözetiminde birlikte çözüm üretirler. TODEV’in misyonlarından biri de otizm konusundaki çalışmalara katkıda bulunmaktır. Üniversitelerin bu alandaki çalışmalarına mekan ve vaka bazında destek verilmekte, alanı tanımak isteyen konu ile ilgili bölüm öğrencilerine teorik bilgilerini pratikte kullanabilme imkanı sağlanmaktadır.

TODEV YÖNETiM KURULU
Prof.Dr. MUSTAFA USTA BAŞKAN
ÖMER YAĞCI 2.BAŞKAN
ÜMİT GENEL GENEL SEKRETER
ERDAL DİKMEN SAYMAN
ZEHRA ERGUN ÜYE
YEŞİM CANDAN ÜYE
TÜLİN KARAKAYA ÜYE

(Yeni Projemiz) Otistik Bireylere Yönelik Yatılı Kurum

Otizmin tanınması, tedavi ve rehabilitasyonu ile ilgili faaliyetlerde bulunan TODEV, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ile işbirliği yaparak otistik bireylere yönelik bir yatılı kurumu hayata geçirmek üzere bir proje başlatmıştır. Bunun yanışım TODEV, erişkin otistikler için gündüz bakını ve rehabilitasyon üniteleri gerçekleştirme çalışmaları yapmaktadır.

Hamit İbrahimiye Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi

TODEV’in Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalışarak oluşturduğu ve kuruluşundan itibaren desteklediği Hamit İbrahimiye Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM), otistik çocukların eğitim ihtiyaçlarını tek bir çatı altında toplayan ilk bağımsız OÇEM olması açısından büyük önem taşımaktadır. Otistik çocuklann ve ailelerinin eğitim ve rehabilitasyon ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacı ile oluşturulan merkez, Milli Eğitim Bakanlığı ve TODEV’in işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Merkezin arsası bir hayırsever tarafından bağışlanmış, inşaatını Milli Eğitim Vakfı, içinin donanımını ise TODEV yapmıştır.
20.07.1998 tarihinde temeli atılan kurum, 15.08.2000 tarihinde tamamlanmış ve 09.10.2000 tarihinde eğitim vermeye başlamıştır. Ülkemizde bir ilk olması açısından büyük önem taşıyan merkez, otistik çocuklann eğitim ihtiyaçlarının tek bir çatı altında toplamayı amaçlaması bakımından da ayrıca önemlidir.

 

Otizme Sevgiyle Bilinçli Hizmet Derneği; Türkiye’de ilk kez yalnızca otistik çocuklara eğitim veren Hayriye Kemal Kusun Otistik Çocuklar Merkezi’nin hizmete açılmasına öncülük etmiştir. Kurum 6 yıl süre ile faaliyetini sürdürmüştür.Hayriye Kemal Kusun Otistik Çocuklar Merkezi


(Yeni Projemiz) Otistik Bireylere Yönelik Yatılı Kurum
Otizmin tanınması, tedavi ve rehabilitasyonu ile ilgili faaliyetlerde bulunan TODEV, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ile işbirliği yaparak otistik bireylere yönelik bir yatılı kurumu hayata geçirmek üzere bir proje başlatmıştır. Bunun yanışım TODEV, erişkin otistikler için gündüz bakını ve rehabilitasyon üniteleri gerçekleştirme çalışmaları yapmaktadır.

Erotik Hikaye Ensest Hikaye