Otizm Tanısı Almış Çocuklar için TODEV’de Eğitim

Tanı konulduktan sonra eğitim alma amacıyla rehabilitasyon merkezine başvuran aileler eğitimin başlamasından önce çocukla ilgili bilgi alınması için birkaç kez görüşmeye çağrılırlar.

Ailelerle yapılan ilk görüşmede anamnez formu adını verdiğimiz bir form, ayrıntılı şekilde doldurulur. Bu form çocuğun; doğum, doğum sırası ve sonrası bilgileri ile bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemindeki gelişim öyküsünü içerir. Ayrıca nerede kim tarafından teşhis konduğu, teşhise götüren nedenler, varsa çocuğun almış olduğu eğitim veya tıbbi tedavisi ile ilgili de sorular yöneltilir; kullanmış veya kullanmakta olduğu ilaçlar, daha önce geçirmiş olduğu hastalık, kaza ve benzeri durumlar; ailede benzer hastalık olup olmadığı hakkında da bilgi alınır.

Daha sonraki görüşmede çocuğun performansı; zihinsel, motor, dil, özbakım ve psikososyal alanlardaki durumunu belirleyen bir ölçekle değerlendirilir. Bu form, çocuğun tüm beceri alanlarındaki yapabildiği veya yapamadığı becerilerin değerlendirilmesini sağlamakla birlikte; uzmanın çocuğu en iyi şekilde tanımasını, ailenin de çocuğunu farklı bir açıdan gözlemlemesini sağlar.

Bu ölçekten alınan sonuçlar doğrultusunda çocuğun gelişiminin yaşıtlarının altında olduğu alanların geliştirilmesine yönelik kısa ve uzun vadeli hedefleri içeren bir program hazırlanarak bireysel ve grup eğitimine başlanır. Burada öncelikli hedef; çocuğun takvim yaşının altında kalan becerilerinin yaşının gerektirdiği beceri düzeyine ulaştırılması, bunun yanında iyi düzeyde olan becerilerinin de geliştirilmesidir

Bireysel ve grup eğitiminde eğitim odasının yanı sıra spor salonu, mutfak, bahçe gibi farklı ortamlar, bilgisayar ve kaset çalar gibi yoğun uyaran sağlayacak araçlar da kullanılabilir.

Erotik Hikaye Ensest Hikaye