Otizmin Tipik Belirtileri

Otizmin Belirtileri

 • Göz kontağı kısıtlıdır ya da yoktur
 • Çevreye ilgisizdirler
 • Adına tepki vermezler
 • Aşırı hareketli yada hareketsiz olabilirler
 • Bazıları fiziksel temasa (öpülme, sarılma vs.) izin vermez yada hoşlanmaz
 • Çoğunlukla insanları değil cansız varlıkları tercih ederler
 • Sosyal ve duygusal açıdan kendilerini izole ederler
 • İşaret etmezler, ihtiyaçlarını yetişkinin elini kullanarak ifade ederler
 • Taklit becerisi yoktur yada sınırlıdır
 • Konuşma birçoğunda gelişmemiştir
 • Konuşma gelişse bile bunu iletişim aracı olarak kullanmazlar
 • Ekolaliktirler, söylenenleri papağan gibi tekrarlarlar
 • Zamirleri ters kullanırlar
 • Uygun olmayan vurgulamalar, kalıp cümlelerle konuşurlar
 • Mekanik ve tek düze ses tonu kullanırlar
 • Uygunsuz gülme ve kıkırdamalar vardır
 • Düzen takıntıları vardır
 • Nesne takıntıları vardır. Objelere gereksiz yere bağlanma… (pipet, şişe, araba… vs)
 • Rutinlerindeki değişikliklere tepkilidirler
 • Tekrarlayan davranışları (stereotipiler) vardır (nesneleri çevirme, elçırpma, kanat çırpma, zıplama, kendi etrafında dönme, parmak ucunda yürüme…)
 • Oyuncaklarla gerektiği gibi oynamazlar (arabaları dizerler,topu çevirirler…)
 • Hayali oyun oynamazlar
 • Sürekli ayn oyunları oynamayı tercih ederler
 • Bazıları çok inatçıdır
 • Bazıları ses, acı, koku, ışık ve dokunuşa aşırı hassastırlar
 • Bazıları soğuk, sıcak, acıya duyarsız olabilir
 • Bazıları tehlikeye karşı duyarsız olabilir
 • Yemek yeme bozuklukları vardır
 • Bazıları kendine, çevresindekilere ve eşyalara zarar verebilir
 • Beklemeye yada isteklerini ertelemeye pek tahammüllü değillerdir.

Otizmin Tipik Belirtileri

Otistikler aşağıdaki tipik davranışların en az yarısını gösterirler. Bu semptomlar çok hafif ya da çok şiddetli olabilir. Her bir semptomun etkisi de diğerinden farklı olabilir. Ayrıca, Bu davranışlar birçok farklı sebeple ve yaşlarına uygun olmayacak bir şekilde sergilenebilir.

Diğer Çocuklarla ilişki kurmakta zorluk
Herşeyin aynı olmasını istemek, rutin yaşama bağlılık, değişikliklere aşırı tepki vermek
Uygunsuz ve sebepsiz gülmek ve ağlamak
Aşırı hareketlilik ya da aşırı hareketsizlik
Tehlikeye karşı duyarsızlık
Göz temasının çok az ya da hiç olmaması
Sürekli aynı oyunları oynamak
Motor hareket gelişiminde düzensizlik. (Topa vuramaz ama küpleri üst üste koyabilir.)
Acıya karşı duyarsızlık
Ekolali (Cevap vermek yerine, kendisine söylenenleri aynen tekrar etmek)
Yanlız kalmayı tercih etmek
İhtiyaçlarını belirtmekte zorlanmak. Konuşma yerine hareketlerle ihtiyaçlarını belirtmeye çalışmak
Temastan, kucağa alınmaktan ya da sevilmekten hoşlanmamak
Objeleri kendi etrafında çevirmek
Seslere karşı aşırı duyarlılık yada aşırı duyarsızlık
Normal öğrenme metodlarına karşı duyarsızlık
Objelere gereksiz yere bağlanmak
Bir sebep olmadan strese girmek, üzüntü duymak
OTİZMİN BELİRTİLERİ * Göz kontağı kısıtlıdır yada yoktur
* Çevreye ilgisizdirler
* Adına tepki vermezler
* Aşırı hareketli yada hareketsiz olabilirler
* Bazıları fiziksel temasa (öpülme, sarılma vs.) izin vermez yada hoşlanmaz
* Çoğunlukla insanları değil cansız varlıkları tercih ederler
* Sosyal ve duygusal açıdan kendilerini izole ederler
* İşaret etmezler, ihtiyaçlarını yetişkinin elini kullanarak ifade ederler
* Taklit becerisi yoktur yada sınırlıdır
* Konuşma birçoğunda gelişmemiştir
* Konuşma gelişse bile bunu iletişim aracı olarak kullanmazlar
* Ekolaliktirler, söylenenleri papağan gibi tekrarlarlar
* Zamirleri ters kullanırlar
* Uygun olmayan vurgulamalar, kalıp cümlelerle konuşurlar
* Mekanik ve tek düze ses tonu kullanırlar
* Uygunsuz gülme ve kıkırdamalar vardır
* Düzen takıntıları vardır
* Nesne takıntıları vardır. Objelere gereksiz yere bağlanma… (‹pipet, şişe, araba… vs)
* Rutinlerindeki değişikliklere tepkilidirler
* Tekrarlayan davranışları (stereotipiler) vardır (nesneleri çevirme, elçırpma, kanat çırpma, zıplama, kendi etrafında dönme, parmak ucunda yürüme…)
* Oyuncaklarla gerektiği gibi oynamazlar (arabaları dizerler,topu çevirirler…)
* Hayali oyun oynamazlar
* Sürekli ayn oyunları oynamayı tercih ederler
* Bazıları çok inatçıdır
* Bazıları ses, acı, koku, ışık ve dokunuşa aşırı hassastırlar
* Bazıları soğuk, sıcak, acıya duyarsız olabilir
* Bazıları tehlikeye karşı duyarsız olabilir
* Yemek yeme bozuklukları vardır
* Bazıları kendine, çevresindekilere ve eşyalara zarar verebilir
* Beklemeye yada isteklerini ertelemeye pek tahammüllü değillerdir.


OTİZMİN TİPİK BELİRTİLERİ

Otistikler aşağıdaki tipik davranışların en az yarısını gösterirler. Bu semptomlar çok hafif ya da çok şiddetli olabilir. Her bir semptomun etkisi de diğerinden farklı olabilir. Ayrıca, Bu davranışlar birçok farklı sebeple ve yaşlarına uygun olmayacak bir şekilde sergilenebilir.

Diğer Çocuklarla ilişki kurmakta zorluk
Herşeyin aynı olmasını istemek, rutin yaşama bağlılık, değişikliklere aşırı tepki vermek
Uygunsuz ve sebepsiz gülmek ve ağlamak
Aşırı hareketlilik ya da aşırı hareketsizlik
Tehlikeye karşı duyarsızlık
Göz temasının çok az ya da hiç olmaması
Sürekli aynı oyunları oynamak
Motor hareket gelişiminde düzensizlik. (Topa vuramaz ama küpleri üst üste koyabilir.)
Acıya karşı duyarsızlık
Ekolali (Cevap vermek yerine, kendisine söylenenleri aynen tekrar etmek)
Yanlız kalmayı tercih etmek
İhtiyaçlarını belirtmekte zorlanmak. Konuşma yerine hareketlerle ihtiyaçlarını belirtmeye çalışmak
Temastan, kucağa alınmaktan ya da sevilmekten hoşlanmamak
Objeleri kendi etrafında çevirmek
Seslere karşı aşırı duyarlılık yada aşırı duyarsızlık
Normal öğrenme metodlarına karşı duyarsızlık
Objelere gereksiz yere bağlanmak
Bir sebep olmadan strese girmek, üzüntü duymak
Erotik Hikaye Ensest Hikaye